Så ser det ut i en förening

Gotlands Fågelhundsklubb är ju en ideell förening men det är inte många som vet vad det faktiskt innebär. Därför tänkte vi gå igenom lite kring vad det är, vad det innebär och vad som krävs för att driva en.

Starta en ideell förening

Det finns flera olika föreningsformer: trossamfund, bostadsförening, sambruksförening, ekonomisk förening, kooperativ hyresrättsförening och det som vi kommer gå igenom vilket är ideell förening.

En ideell förening kan egentligen startas av vem som helst. Det enda som det finns krav på är att den ska ha ett ideellt ändamål eller bedriva ideell verksamhet samt att det måste finnas minst 3 personer som startar den tillsammans. En ideell förening får inte lov att främja medlemmar ekonomiska intressen genom att vara vinstdrivande. Det innebär att alla som arbetar på föreningen gör så ideellt och utan betalning.

Så 3 personer behövs alltså för att starta en ideell förening. Först och främst bestäms syfte och namn. Ska föreningen registreras måste det skrivas stadgar och väljas en styrelse.

Stadgar kan beskrivas väldigt kort som regler som finns i en förening.

En styrelse är en grupp av personer som har blivit valda för att fatta viktiga beslut inom föreningen.

Driva en ideell förening

Det är medlemmarna i föreningens stadgar som bestämmer hur föreningen ska drivas. Men föreningen är däremot skyldiga till att göra vissa saker. Är det så att tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor eller om det bedrivs näringsverksamhet så måste föreningen bokföra. Finns det krav på att upprätta årsredovisning måste föreningen hitta revisor som kan granska den och föreningen. Det är exempelvis enkelt att hitta revisor i Göteborg.

Om det görs en ändring i föreningen måste det registreras till Bolagsverket. Det kan exempelvis handla om:

  • Nytt namn på föreningen
  • Näringsdrivande verksamhet
  • Adress
  • Styrelse