Hundar som arbetar

Hundar har en stor funktion i samhället. De är inte bara väldigt omtyckta sällskapsdjur utan fungerar även som brukshundar.

Vad är en brukshund?

En brukshund är en hund som används för nyttoändamål. De kan delas in i kategorierna tjänstehundar, assistanshundar, jakthundar, vallhundar, draghundar och övriga.

Hundar i tjänst

De flesta vet nog inom vilka områden som en tjänstehund används. Bland annat polis, bevakningsföretag, tull, militär och räddningstjänsten använder hundar i tjänst. Antingen fungerar de som skyddshundar, räddningshundar, narkotikahundar eller annat område. Dessa kategorier finns bland annat:

  • Spårhund
  • Likhund
  • Bombhund
  • Brandhärshund

En klassisk assistanshund är ledarhund men rollen har utvecklats och idag används hundar bland annat för att hjälpa människor med olika slags funktionsvariationer eller kroniska sjukdomar. En assistanshund kan exempelvis vara:

  • Diabeteshund
  • Epilepsihund
  • Ledarhund
  • Servicehund
  • Signalhund
  • Terapihund

Utbilda en brukshund

Vilken hund som helst får inte arbeta i tjänst. Hunden måste först och främst utbildas.

Patrullhund

En patrullhund används i Försvarsmakten. Både hunden och föraren måste genomgå kurser för att arbeta. Överallt runt om i Sverige finns det Brukshundsklubbar som arrangerar kurser och det är första steget till att bli hundförare. Därefter måste du gå en hundförarutbildning och tredje steget är HV-intro.

I sin utbildning kommer hunden lära sig att varna sin förare för personer i bevakningsområdet. Det görs med hjälp av hundens välutvecklade hörsel- och luktsinnen.

Räddningshund

Det här är något för dig som trivs med lagarbete och som kan följa med vid internationell räddningsinsats med kort varsel, självklart tillsammans med din hund.

Den främsta uppgiften för hunden är att använda sitt luktsinne för att hitta försvunna personer. Om det har varit en jordbävning kan hunden behöva söka upp och markera personer som har begravts i rasområdet. För att kunna arbeta som räddningshund måste hunden klara av besvärliga miljöer, lösa underlag, höga höjder, rök, buller och eld.