Fågelhundar

En hund tillhör alltid en specifik ras som är framavlad för ett speciellt syfte. Hundraser kan delas in i olika rasgrupper som bygger på just det speciella syftet. Internationella hundorganisationen fastställer rasgruppsindelningen som följs av Svenska Kennelklubben. Systemet kan se olika ut beroende på vilket land som gäller men i Sverige ser den ut så här:

 1. Vall-, boskaps- och herdehundar
 2. Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar
 3. Terrier
 4. Taxar
 5. Spetsar och raser av urhundstyp
 6. Drivande hundar samt sök- och spårhundar
 7. Stående fågelhundar
 8. Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar
 9. Sällskapshundar
 10. Vinthundar

Fågelhundar är raser som är framavlade för fågeljakt men används även till annan småviltsjakt. Många har idag fågelhundar som sällskapshundar och brukshundar. Det förekommer även att fågelhundar används i hundsport och utställningar.

Fågelhundar var en särskild rasgrupp inom Nordisk Kennelunion fram till 1994. 1995 delades fågelhundar in i två olika grupper: stående fågelhundar samt stötande och apporterande hundar. Vattenhundar hör även till den senare gruppen.

Bland annat dessa hundraser hör till kategorin fågelhund:

 • Engelsk setter
 • Breton
 • Korthårig Vorsteh
 • Långhårig Vorsteh
 • Labrador retriever
 • Engelsk springer spaniel
 • Finsk spets
 • Spinone
 • Pointer
 • Gordonsetter
 • Pudelpointer

Jakt på fågel

Att jaga fågel med hund går till på olika vis beroende på vilken kategori hunden tillhör.

Stående fågelhund: Den här sortens jakthund söker vittring av fåglar i luften och markerar för jägaren var de befinner sig. Hunden skäller inte eftersom det skrämmer fågeln utan fryser till i en pekande position.

Stötande fågelhund: Här söker istället hunden i markvittringen och stöter upp fågeln för jägaren. Hunden får inte försvinna från jägaren utan måste se till att vara max 10 meter framför. När hunden har stött upp en fågel ska den stanna och hålla ögonen på den.